Uslovi korišćenja

Informacije koje će se prikazivati na veb-sajtu

Informacije navedene u nastavku ovog teksta uvek će biti vidljive za javnost i tretiraju se kao informacije koje su potrebne za osnovnu komunikaciju.

Pol korisnika - Ova informacija nam omogućava da vam se obraćamo pravilno.
Username - Korisničko ime određujete sami, to je informacija po kojoj će Vas ljudi prepoznavati na www.mojljubimac.net . Po pravilima ne mogu postojati dva ista korisnička imena i korisničko ime nije moguće promeniti nakon obavljene registracije.
Region - Informacije koje se tiču korisnikovog mesta stanovanja neće biti vidljive za javnost, već će biti korišćene samo za selekciju i prikazivanje reklamnog sadržaja iz istog regiona.
E-mail, broj telefona - Informacije koje omogućavaju brzu i jednostavnu komunikaciju vezanu za postavljene oglase.

Upotreba i zaštita podataka

Mojljubimac.net se trudi da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja sajta mojljubimac.net, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje upisujete prilikom registracije i objave oglasa. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu i kontakt telefon mojljubimac upotrebi u svrhu spajanja posetilaca i oglašivača. Ipak, mojljubimac.net ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta mojljubimac.net, doći do tih informacija.
Korišćenjem sajta mojljubimac.net saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim pravilima i uslovima korišćenja.

Mojljubimac.net ne garantuje:
Tačnost, potpunost i istinitost objavljenog oglasa od strane oglašivača, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga vezanih za oglas
Nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
Da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
Da će treća strana legalno koristiti stranice mojljubimac.net

Oglas

Mojljubimac.net ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:
Ukoliko je oglas postavljen u pogrešnu kategoriju (izabrana kategorija za prikaz oglasa je "Psi", a na prodaju su ptice...)
Ako se radi o istom (dupliranom) oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge sa korigovanim informacijama...)
Ukoliko je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 1 eur)
Ukoliko su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta; sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta...)
Ukoliko predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
Ukoliko predmet oglašavanja može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
Ukoliko predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte
Ukoliko je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
Ukoliko je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ilegalne robe, ili oglašavanje koje za cilj ima prevaru
Ukoliko je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno osim u slučaju kada je to urađeno od strane sajta mojljubimac.net
Ukoliko oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja

Odgovornost mojljubimac.net

Mojljubimac.net se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
Korišćenja sajta mojljubimac.net
Korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa mojljubimac.net
Informacija na sajtu mojljubimac.net
Postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu mojljubimac.net
Upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore pomenutih linkova tj. sajtova
Mojljubimac.net ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup.
Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom mojljubimac.net, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta mojljubimac.net.
Mojljubimac.net može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta mojljubimac.net na taj način.
Sajt Mojljubimac.net može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.
Mojljubimac.net nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.
Mojljubimac.net ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Saglasnost oglašivača

Oglašavač je saglasan da će izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
Da neće koristiti sajt mojljubimac.net u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
Da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na sajt mojljubimac.net postaju vlasništvo istog
Da osobe koje održavaju sajt mojljubimac.net kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka
Mojljubimac.net ne učestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja sajta mojljubimac.net kao mesta za obavljanje kupoprodaje.
Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca, bez učešća mojljubimac.net kao trećeg lica u bilo kojoj transakciji između korisnika
Korisnici sajta mojljubimac.net su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju kako mojljubimac.net nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.